FÖRETAGVi har lösningar för rening av dag- och tvättvatten!


Vi har kompletta reningssystem för kommuner, tvätthallar, verkstäder, resturanger och golfbanor.


Traditionella oljeavskiljare klass 1 med koalascensfilter

Miljöavloppets oljeavskiljare är effektiva och kan kompleteras med sortionsfilter eller koauleringsmedel för att reducera tungmetaller från vattnet. Oljeavskiljarna finns för både nedgrävning och ovan mark. Material i plast, dubbelmantlad plast, betong, eller glasfiber. Avskiljarna finns från 2-200 l/s och kan användas för parkeringsytor, mindre biltvättsanläggningar, industri anläggningar mm. 


Oljeavskiljare specifikation:

-  Flöde från 2 – 200 liter / s

-  Inbyggda slamfång

-  Runda eller rektangulära

-  Effektiv rening av oljor        

-  Uppfyller normen SS EN 858

-  Renar fri olja till 5 mg/lGräsavskiljare

Nya generationens oljeavskiljare med unik grovrensning är särskild lämpad för gräsuppsamling. Kan även anslutas till en filterbrunn för rening av oljor och tungmetaller. Renskorgarna är placerade i avskiljarens övre del och ger en effektiv avskiljningsgrad. I renskorgarna samlas gräs, löv och grövre partiklar, korgen kan sedan enkelt tas ur och tömmas.


Så här fungerar det:

  1. Inlopp till gräsavskiljaren från spolplattan.
  2. Grovt gräs separeras ut i renskorgarna.
  3. Slam och fina partiklar sedimenterar i slamfånget.
  4. Vattnet rinner sedan över till filterbrunnen där filtersystemen renar vattnet från oljor och tungmetaller. 
  5. Det renade vattnet rinner därefter ut till vattendrag och eller bevattningsdamm.

Referens


"Numera kan vi med Miljöavloppets system själva ta hand om gräset i gräsuppsamlaren och senare använda det som jordförbättringsmedel. Spolvattnet renas i filtersteget och får fritt släppas ut till vattendragen."


Olle Wallin, Greenkeeper på Korslöts GK i Köping


Vänligen kontakta oss för mer information!