På Miljöavloppet® skapar vi lösningar för avloppsrening från ax till limpa.

 

Vi inleder med ett kostnadsfritt och förutsättningslöst besök och tar fram den bäst lämpande lösningen beroende på behov, tomtens beskaffenhet och önskemål rörande placering och utseende. Vi offererar alltid i möjligaste mån ett fast pris för hela lösningen, där projektering och ansökan till kommunen ingår såväl som avloppsanläggningen och entreprenadarbetet.

 

Avloppsanläggningen tillverkas av vår kunniga personal i vår fabrik i Strängnäs. Vi köper in luftpump, styrenhet och alla övriga delar från vår tyska leverantör för att säkerställa en hög kvalitet och tillförlitlighet på hela avloppsanläggningen.

 

Vid entreprenaden är det alltid en av Miljöavloppet anställd person som projektleder och ansvarar för hela installationsarbetet. Detta gör vi för att vi vill säkerställa att installationen utförs på ett korrekt sätt och för att vi i förlängningen, vid tecknande av ett serviceavtal, skall kunna ge en process- och produktgaranti i hela 25 år!