OM MILJÖAVLOPPETNu lyfter vi Miljöavloppet® till nästa nivå!


Tekniken bakom MIljöavloppets innovativa och patenterade lösningar för rening av avloppsvatten skapades av Daniel och Kenth Andersson redan i början av 2000-talet.


Daniel blev klar med sin högskoleexamen i Vatteningenjör med inriktning mot avloppsvatten vid Mälardalens Högskola i Västerås. Under studietiden uppmärksammade han att det fanns ett behov för nya tekniker för avloppsrening då han fann att tekniken bakom de befintliga lösningarna inte hade utvecklats nämnvärt under många årtionden.


Ett öppet sinne och en glöd för att utveckla nya innovativa tekniker inom avloppsrening ledde till att Kenrex Envirotech AB startades 2007. Företagets produkter är idag installerade i över 1000 hushåll, kommuner, tvättanläggningar, industrier och golfbanor runt om i Sverige.


Under 2021 har företaget lyfts till nästa nivå med nyanställningar inom produktion, försäljning och ledning.