SAMFÄLLIGHETSANLÄGGNINGARHelt fristående avloppssystem som nästan sköter sig självt år efter år!


Miljöavloppet kan med fördel skalas upp och anpassas till samfälligheter, hotell eller mindre städer från 25 till 5000 personekvivalenter (pe).


Våra system bygger på en stabil process kallad SSB vilket innebär en låg slamproduktion genom att hela anläggningen är syresatt, tillsammans med vår patenterade lösning för att reducera fosfor och en kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening. Reningsverken är enkla vilket säkrar för hög reningseffektivitet, lågt underhåll och låga underhållskostnader. Slammängden är endast 20% jämfört med ett konventionellt avloppsreningssystem.


Fördelar med miljöavloppet:

-  hög stabilitet och effektivitet av processen
-  möjlighet till utbyggnad genom modul system
-  litet underhåll
-  låga driftskostnader tack vare automatisering av drift 
-  låga investeringskostnader

-  kan placeras ovan markOvan visas en samfällighetsanläggning dimensionerad för 500 pe som vi har installerat i Uppsala.Här är en samfällighetsanläggning som helt är placerad ovan mark. Anläggningen är dimensionerad för 150 pe och är installerad i Norrtälje.

Vänligen kontakta oss för mer information om samfällighetsanläggningar!